zorgfraude opsporen
Alle Tags
Public & health
1 min lezen

[Trends Zorgfraude] Hoge omzet per FTE

Stef de Vries gepubliceerd op april 13, 2021

Om als gemeente of regio zorgfraude op het spoor te komen is signaalgedreven werken hét startpunt. In dit blog nemen we je mee in de ontwikkelingen rondom het belangrijkste signaal in de jaarrekening: hoge omzet per fte. Bij het opsporen
van fraude is dit signaal nog belangrijker dan hoge winst.

De (geschoonde*) omzet per fte is in feite een extrapolatie van de gemiddelde uurprijs die een aanbieder per uur heeft ontvangen. En als deze fors afwijkt van de gangbare tarieven voor dat type zorg, is dat een direct signaal dat er mogelijk wordt
gedeclareerd zonder dat er zorg is geleverd. Het is daarom voor de
toezichthouder het belangrijkste signaal om actie op te ondernemen.

Verdeling omzet per fte naar zorgvorm

Sommige zorg is intensiever dan andere, wat gepaard met verschillen in
tarieven. Dus ook de omzet per FTE is niet perfect vergelijkbaar voor alle
zorgaanbieders. Om daarvoor te corrigeren onderscheiden we de vier
grootste zorgvormen: GGZ, VVT, Gehandicaptenzorg (GHZ) en Jeugdhulp.
Daaruit blijken inderdaad verschillen: de mediane omzet per FTE in de VVT is
het laagst, in de GGZ is deze het hoogst.

Verdeling omzet per FTE
In de tabel is het hoogste kwartiel weergegeven door de rode ruitjes.
Opvallend is dat het verschil tussen de mediaan en de top 25% bij zowel de
GGZ, GHZ als VVT redelijk klein is, maar dat bij de Jeugdhulp het gat groot
is. Dat betekent dat uitschieters in de GGZ, VVT en GHZ daadwerkelijk fors
afwijken van een concentratie rond de mediaan. Met andere woorden, deze
uitschieters zijn echt uitschieters en dus relevante signalen om op te volgen.
In de Jeugdhulp is de verdeling minder geconcentreerd rond de mediaan.
De spreiding is dus in het algemeen groter en daarmee is het überhaupt
relevant om de signalen in het hoogste kwartiel op te volgen en te
onderzoeken wat daar speelt.

Wanneer is omzet per FTE een signaal voor fraude?

Wanneer is een omzet per FTE dan opvallend hoog en is het een signaal? In
ons rechtmatigheidsmodel bepalen we de grenswaarden van de omzet per
fte per zorgvorm. In dit trendrapport bepalen we omwille van een
conservatieve schatting, en om dit trendrapport overzicht te houden, de
grens op de hoogste top 25% die we nu hebben gesignaleerd, die van de
Jeugdhulp: €107.000,- per fte.

Wil je verder lezen? Download dan vrijblijvend ons trendrapport Zorgfraude waar we dieper ingaan op de ontwikkelingen in zorgfraude. 

Zorgfraude

 

Picture of Stef de Vries

Stef de Vries

stef.de.vries@annual-insight.nl +31 646274461