Ontwikkelingen sociaal domein
Alle Tags
Public & health
1 min lezen

[Ontwikkelingen Sociaal Domein] De zorgvraag bij zorgaanbieders neemt toe

Tijmen Burggraaf gepubliceerd op januari 8, 2021

Dit blog is een onderdeel van onze trends (2016/2019) in het sociaal domein reeks. In deze reeks gaan we in op de ontwikkelingen in het sociaal domein. De meest recente CBS-data laten zien dat het aantal cliënten in het sociaal domein sinds de decentralisatie van de zorg jaar op jaar stijgt.


Ontwikkelingen sociaal domein - WMO

Het aantal cliënten in de WMO is tussen 2016 en 2019 met ruim 10% gestegen. Ook gecorrigeerd voor bevolkingsgroei is er sprake van een forse stijging. In de periode 2016-2019 groeit het aantal cliënten in de WMO van 62 per duizend inwoners naar 67 per duizend inwoners. Over de volumegroei is al veel gezegd en geschreven, maar de data bevestigen dat dit daadwerkelijk het geval is, en dat de groei fors is.

ontwikkelingen sociaal domeinHet cliëntenaantal is uitgesplitst naar het type zorg dat mensen hebben ontvangen. De stijging vindt binnen alle ondersteuningstypen van de WMO plaats, zowel in de ondersteuning thuis als in het verblijf en in de opvang. Die laatste is opvallend, want in strijd met het doel om nieuwe cliënten zo snel en ambulant mogelijk te ondersteunen. De cijfers laten verder zien dat ‘Hulp bij huishouden’ – de schoonmaakondersteuning - .in 2016, 2017 en 2018 afnam, maar in 2019 een forse sprong maakte. Dat is dan weer geen verrassing: bij het afschaffen van de eigen bijdrage in januari 2019 werd al gewaarschuwd voor het aanzuigende effect.Ontwikkelingen sociaal domein

Ontwikkellingen sociaal domein - Jeugdzorg

De jeugdzorg vertoont dezelfde trend als de WMO. Van 2016 tot 2019 is er een forse toename van maar liefst 9,8% van alle kinderen die jeugdzorg ontvangen. In 2019 maakt 1 op de 10 kinderen tot 18 jaar gebruik van de jeugdzorg.

Wil je verder lezen? Download dan vrijblijvend ons trendrapport sociaal domein 2016-2019, waar we dieper in gaan op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Ontwikkelingen sociaal domein

 

Picture of Tijmen Burggraaf

Tijmen Burggraaf

Manager Public & Health Tijmen.burggraaf@annual-insight.nl